Протокол при транспорт,включен във ф-рата на доставчика

При внос на стока от ЕС, транспорта е включен като отделна позиция във фактурата на доставчика / заедно със стоката / Транспортът включва ли се в протокола за начисляване на ДДС ?

Вашият коментар

Email: