Беседа в музеен обект

Беседа в музеен обект облагаема сделка ли е или попада под чл.42 ЗДДС


 

Вашият коментар

Email: