Получена услуга-корабно навло и пристанищни такси

Спедиторска фирма регистрирана по ЗДДС в България получава фактура за корабно навло от фирма регистрирана в друга държава членка. Трябва ли спедиторът да си самоначисли ДДС с протокол по чл. 117? Същата спедиторска фирма получава фактура за пристанищни такси и неустойки за товарене и разтоварване на контейнери също от регистрирана фирма в друга ДЧ. Трябва ли за тези услуги спедиторът да самоначислява ДДС ?

5 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Добре ще е да уточните за какво се отнасят получените услуги – за транспорт на стоки в рамките на Общността, или?

 2. Отговор Елена Божилова

  Корабното навло е за транспорт на стоки от Китай до Гърция, а таксите и неустойките са за товарене и разтоварване на гръцкото пристанище.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В такъв случай няма основание и задължение за издаване на протокол по чл. 117. В Гърция ли е оформен вносът? Ако да – би следвало посочените услуги да са включени в данъчната основа за определяне на дължимия ДДС при внос там.

 4. Отговор Елена Божилова

  Защо не се начислява ДДС, защото са част от международен транспорт, или? Какво е законовото основание?

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Въпросните услуги не влизат в обхвата на чл. 82 ал. 2, за да имате задължение за начисляване на данък. Услугите са с място на изпълнение извън територията на страната съгл. чл. 21 ал. 2 т. 2 и 3.

Вашият коментар

Email: