ДДС ПРИ ТРАНСПОРТНА УСЛУГА

Извършваме транспортна услуга съгл. договор със спедиторска фирма от Дания. За всеки курс те / в случая DSV/ се самофактурират като ми издават self-bill invioce. В края на месеца аз би следвало да издам българска фактура с общата сума за всички курсове през месеца. Въпросът ми е дали трябва да издам фактура с 0% ставка за ДДС и какво основание да цитирам /дали чл. 53 от зддс или чл. 22, който препраща към чл. 21 ал. 2 /Да уточня става въпрос за превози между страни от ЕС.

Вашият коментар

Email: