Не приспаднат ДДС,а реално внесен в процедура

М-ц декември 2014г. сме на ДДС за възстановяване  262,53 лв

М-ц януари 2015г. -ДДС за внасяне  126,66лв.Вместо да го приспадна съм го внесла реално.

М-ц февруари – ДДС за внасяне 25 лв.

Губим ли правото на възстанвяване, или да подам справка 6 за приспадане и да поискам lъзстановяване

на сумата 237,53(262,53-25)

Предварително благодаря.

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Посочете в клетка 80 от справка декларацията сумата от 110,87 лв. и подайте приложение 6, а в хода на проверката подайте и искане за възстановяване на надвнесената сума от 126,66 лв по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Вашият коментар

Email: