Казус по ДДС регистрация

Немска фирма възлага на своя дъщерна фирма във Великобритания производство на машини. След тяхната направа производителя я изпраща директно към клиента(който също се намира във Великобритания ) от името на немската фирма като начислява стандартната ставка 20% за Великобритания. Необходимо ли е немската фирма да се регистрира във Великобритания по ДДС след като вече има регистрирана такава дъщерна?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Необходимо е да проверите как стоят нещата съгласно приложимото във Великобритания законодателство. Би следвало немската фирма и дъщерната и във Великобритания да са две отделни лица.

Вашият коментар

Email: