период на данъчен кредит

Здравейте !
Надявам се някой да може да внесе яснота по представения по – долу казус , защото колкото данъчни \“експерти\“ са се занимавали с него , толкова са и различните мнения …И за втори път сме на ревизия за едно и също .
Ето за какво се касае : през м.декември 2008 г. извършихме плащане по 2 проформи , след което от счетоводството на фирмата-контрагент ни издиктуваха номерата на фактурите , които обаче така и не получихме . По време на ревизията , ги изискахме с нотариална покана и ги предоставихме на данъчните .Въпреки това ни бе отказано възстановяване на данъчния кредит с обяснението , че можем да включим злополучните фактури в следващия период , тъй като правото на данъчен кредит възниквало с получаването на данъчния документ .Да , ама не , сега пак сме на ревизия за същото и коментариите са , че няма да ни възстановят ДДС-то . Какво би следвало да предприемем ?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  добре би било да се види актът от първата ревизия, преди да бъде даден точен и конкретен отговор на въпроса Ви. С какъв мотив е отказано правото на данъчен кредит при първата ревизия? Неизпълнение на условията по чл. 71 т. 1?
  И след като Ви е било отказано това право – кога, през кой период сте декларирали повторно въпросните фактури ?

 2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Няма как да упражните правото си на данъчен кредит, включвайки фактури от м. декември 2008 г. през м. юни 2009 – срокът по чл. 72 ал. 1 отдавна е изтекъл.
  Това, което можете да предприемете сега, е да претендирате за нищожност на първия ревизионен акт в частта с основанието за отказ.

 3. Отговор Бориславова

  Благодаря , че откликвате толкова бързо . Основание за отказаното право на данъчен кредит действително е чл.71 , т.1 , във връзка с чл.112 , ал.1 . Декларирали сме повторно фактурите веднага след получаването им – през м. юни 2009 г.А от началото на март до края средата на септември сме били непрекъснато в проверка и ревизия и всички проверяващи са били в течение на проблема с фактурите .Въпреки различните тълкувания , надделя мнението , че правото възниква с получаването на валиден данъчен документ , което е през м.юни 09.Новият екип проверяващи , обаче , не мисли така .Ненормалното е , че е наказвана изрядната страна – в края на краищата , което е зависило то нас , нши сми гж направили – платили сме веднага след получаването на проформата , това , че не са ни дадени фактури не е наша вина .

Вашият коментар

Email: