Неотразена корекция по чл.73,ал. 8 от ЗДДС в Справка декларация за м. Декември 2014

Здравейте,

 

Не съм отразила корекцията за 2014 год. по чл.73,ал.8 от ЗДДС в подадената за последния данъчен период справка декларация. Мога ли да я отразя при подаване на справката декларация за м. Януари 2015 година на основание чл.126,ал.3,т.1 от ЗДДС

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Правилно сте се ориентирали. Вижте в тази връзка и чл. 65, ал. 2 от правилника за прилагане на закона.

Вашият коментар

Email: