Сделката освободена ли е от ДДС?

Добър ден!

Българска фирма, регистрирана по ДДС предава стока на чуждестранна фирма (в рамките на ЕС), съшо регистрирана по ДДС, но мястото на сделката/предаването НЕ е България, а друга страна, членка на ЕС. Фактурата, издадена към чуждестранния ни контрагент с начислено ДДС ли е в този случай?

Благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    От значение в случая би било дали въпросната стока се изпраща или превозва до получателя и, и ако да – откъде.

Вашият коментар

Email: