ВОД от трета страна

Придобиваме стока от лице с ддс номер от Европейския съюз за което ни е издадена фактура но транспорта започва от Сърбия, това ВОП ли е?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Стоката от Сърбия директно в България ли пристига? В случай, че да – вижте разпоредбите на чл. 16 от закона.

Вашият коментар

Email: