Спешно-начислява ли се протокол по чл.117, за доставка продавана по маржа?

 

 
 
Здравейте, регистриран дилър за продажба на стоки втора употреба по режима за облагане на маржа, получава стоките от фирми в ЕС. На получените фактури, нямаме начислен ДДС. Ние трябва ли да си самоначисляваме ДДС-то с протокол по чл.117-за ВОП, при положение, че тези стоки в последствие ще се продават по режим на облагане на маржа \“СТОКИ ВТОРА УПОТРЕБА\“-ЧЛ.143 от ЗДДС

2 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    При условие, че е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13 от закона – да, би следвало издаването на протокол за самооблагане. Не става ясно какви са закупените стоки, но в този случай при последващата продажба разпоредбите на глава седемнадесета биха били неприложими, и следва да се приложи общият ред на облагане.

Вашият коментар

Email: