склад под наем в Гърция

Фирмата е българска рег. по ДДС  Голяма част от клиентите са от Гърция и за целта искаме да наемем склад в Гърция за временно  съхранение на стоката. как ще осчетоводяваме, като ВОП  услуга?

НАП ще признае ли разхода?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вътреобщностното придобиване по смисъла на чл. 13 от закона се отнася за стоки, не за услуги. В случай, че въпросът Ви се отнася до това дали данъкът по доставката е дължим от Вас, в качеството Ви на получател – отговорът е не.
    Що се отнася до последния Ви въпрос – вижте като за начало кои са непризнатите разходи съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане.

Вашият коментар

Email: