ДДС услуга ebay

Здравейте, имам издадена фактура за услуга от ebay с нулево ДДС, трябва да издам протокол и да го самоначисля. Протокола само в Дневника на продажбите ли се включва?И какво е основанието на протокола?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вижте разпоредбитез на чл. 117, ал. 1 от закона.
    Би следвало протоколът да намери отражение и в дневник покупки, като колоните, които следва да бъдат попълнени биха зависили от това дали правото на приспадане на данъчен кредит за получената доставка е налице, или не.

Вашият коментар

Email: