ДДС за услуга -извършване на постпродукция за фирма в САЩ

Здравейте,

1.Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС в БГ и извършва услуга /постпродукция , музикален клип  и изработка на анимация/за фирма в САЩ.Издадохме ф-ра без начислено ДДС на основание чл.86,ал.3 и във връзка с чл.21 ал.2.

2.При изготвяне на дневника за продажби сделката е отразена  в колона 23 а в справката декларация кол.18.Не сме начислили ДДС с протокол. Правилно съм отразила сделката или някъде греша.Нещо се колебая имоля за помощ.

3.И още един казус:Фирмата ни плаща членски внос на Австралийска фирма която рекламира дейността на фирмата ни и евентуално ни търси клиенти.Австралийската фирма ни фактурира тази услега.В дневника съм ги отразила в колона 9 а в клетка 30.Тук също не съм пускала протоколи за самоначисляване на ДДС.И за тези сделки също се колебая иВи моля за помощ.

Предварително Ви благодаря .

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид информацията, която давате – правилно сте се ориентирали по т. 1 и 2. В този случай не би следвало изобщо да става дума за издаване на протокол – вижте чл. 117 от закона относно това кой и кога има задължение за начисляване на данък с протокол.
    По отношение на т. 3 – предвид информацията, която давате би следвало данъкът по получената доставка да е дължим от Вас, в качеството Ви на получател – вижте разпоредбите на чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона, като за определяне на приложимата данъчна ставка са необходими допълнителни уточнения. Няма основание да отразявате получената фактура в дневник покупки. В дневниците биха намерили отражение издадените от Вас протоколи.

Вашият коментар

Email: