Продажба на автомобил закупен, като нов

Преди няколко години дружеството закупува  нов лек автомобил, тъй като е заведен като ДА, не е имало основане да ползва ДК. Сега продаваме автомобила в страна от ЕС. Има ли начин да се ползва ДК който не е бил ползван при закупуването на автомобила? Или просто ползваме чл.50 освободена доставка?
Благодаря предварително!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Няма как да ползвате данъчен кредит сега. Правилно сте се ориентирали към чл. 50. В случай, че е налице вътрешнообщностна доставка по смисъла на чл. 7 – същата би била освободена на основание 38 ал. 2.

Вашият коментар

Email: