Каква цена оферира нерегистрано по ЗДДС лице, когато поръчката е обявена с включен ДДС?

Нерегистрирано лице по ЗДДС участва в обществена поръчка по европроекти. 

Прогнозната цена е 6000 лева с включен ДДС.

Каква цена може да оферира кандидатът нерегистрирано лице:

·        6000 лева и да запише текст, че ако в процеса на изпълнение на поръчката се регистрира по ЗДДС, стойността на договора ще се счита с включен ДДС, или

·        5000 лева.

Ако е възможно отговорът да бъде с цифри.

Предварително благодаря!

С уважение:

Светлина Тодорова

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като сте нерегистрирано по закона лице оферирайте крайна цена. Що се отнася до това какъв да бъде размерът и – няма как да бъде отговорено при така зададен въпрос.

Вашият коментар

Email: