дерегистрация по ддс на зърнопроизводител

Здравейте, интересуваме как стои въпросът с \“евентуална дерегистрация по ДДС\“,  ние не искаме, но поради факта, че сме зърнопроизводители, и сега няма да има такъв оборот  за 18 месеца назад, притеснявам се да не се дерегистрираме автоматично.  

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Няма основания за подобни притеснения – вижте разпоредбите на чл. 107 от закона.
    Отделно от това това, че извършваните от Вас доставки попадат в обхвата на специалния режим по глава деветнадесета \“а\“, не означава, че тези доставки не са облагаеми по смисъла на закона.

Вашият коментар

Email: