ДДС за училище

Здравейте!

Първо слава богу, че наерих сайт с въпроси и отговори за ДДС-то. Благодаря Ви, че Ви има.

Нашият казус е следният:

Ние сме училище. Преди две години основно училище и проф. гимназия се преобразуват в СОУ с професионални паралелки  . През изминалата една година реализираме приходи над 50 000 лв. от продажба на стара и негодна техника като трактори и стопански инвентар /след провеждане на търг/, и селскостопанска продукция – слънчоглед. Училището е регистрирано като земеделски производител и притежава 200 дка земя, от която реализира собствени приходи. Освен това сме общинско училище. В ЗДДС пише, че училищното образование е освободено от ДДС, но как стои въпроса със спомагателните му дейности като нашите?

   Ще Ви бъдем много благодарни, ако ни помогнете за  разясняването на нашия казус – трябва ли да се регестрираме по ЗДДС в случая описан по-горе?

   Благодаря Ви предварително!

 

    Гл. счетоводител: С. Козарова

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Необходима е допълнителна информация по случая. Вижте като за начало разпоредбите на чл. 96 от закона, като обърнете особено внимание на ал. 2, 3 и 4.

Вашият коментар

Email: