Начисляване или неначисляване на ддс при слънчогледова отсевка

Производител на селскостопанска продукция слънчоглед. След пресяването /преминаване през сита/ му остава вторичен продукт ,който е със съдържание семки,люспи,изсъхнали цветове.Продава го, като отсевка на ЗП с регистрация по ДДС за храна на животни.Та всъщност вторичен продукт  е и отпадък производствен отпадък ,а й не е .Не е зърно ,но съдржа и натрошени и семки.Трябва ли да се начислява ддс при продажбата му?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид информацията не би следвало да третирате въпросните отсевки като производствен отпадък, не би следвало и същите да попадат в част втора от приложение № 2 към глава деветнадесета \“а\“, в резултат на което при продажбата им би следвало да са приложими общите разпоредби на закона.

Вашият отговор на ЗДДС Инфо ЕООД Отказ

Email: