Почти тристранна сделка

Казусът е следния:

 

Румънска фирма регистрирана по ДДС в Румъния продава стока на БГ фирма / регистрирана в България /, която я препродава на Френска фирма – всички с изрядни ДДС номера в техните си държава.

Стоката по документи / транспортни/ договори / фактури –  се придвижва от Румъния, румънско пристанище до … Испания за сметка на Получателя – френската фирма

Информация дали стоката ще стигне до Франция нямаме, а и силно се съмнявам че това е идеята на французите – много е вероятно от Испания да отпътува в друга посока – вкл. и извън ЕС.

Не покриваме изискванията за тристранна сделка – поне докато не докажем, че стоката стига до страната в която купувача има ДДС номер.

От цялото четене на закони и дискусии стигнах до следните варианти:

1. Френската фирма ни дават испански ДДС номер и имаме тристранна сделка
2. Френската фирма ни дава товарителници доказващи транспорт до Франция и имаме тристранна сделка
3. Не е тристранна сделка – възниква ли за нас задължение за регистрация по ДДС във Румъния? Сделката е за сума над 1 млн.евро

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    По смисъла на закона тристранна операция би следвало да е налице, ако френската фирма има регистрация в Испания – вижте разпоредбите на чл. 15, ал. 1 и 2 от закона.
    Обърнете внимание в случая и на чл. 62, ал. 2 от закона.

Вашият коментар

Email: