ВОП или не

Здравейте,

Казусът е следния: собственик на българска фирма, регистрирана по ЗДДС закупува от ЕС стока (фирмата в ЕС също е регистрирана по ЗДДС). Фактурата е с начислен ДДС. След завръщането си в БГ, собственикът представя стоката и фактурата в счетоводството на фирмата. Въпросът е може ли да се счита, че това е ВОП и трябва ли да се издаде протокол по чл. 117, след като данъкът вече е платен в ЕС? Ако трябва да се издаде протокол, то като данъчна основа коя сума трябва се вземе, с включения данък или без? И последно, ако не е ВОП, то има ли право българската фирма да ползва данъчен кредит за платения данък в ЕС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че са налице условията по чл. 13 от закона е налице вътреобщностно придобиване, и би следвало да начислите данък върху цялата стойност. Свържете се с фирмата-доставчик за да коригирате нещата.

Вашият коментар

Email: