Обратно начисляване на ддс

Издавам  фактура за продажба на пшеница с обратно начисляване на ДДС на 11.07, а  фирмата, на която съм я издала се регистрира по ДДС на 18.07. Трябва ли да анулирам фактурата и да издам нова или след като е в този период не е грешна?

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    От информацията, която давате би следвало да анулирате фактурата и да издадете нова, с начислен в нея данък. Вижте за справка разпоредбите на чл. 116, ал. 2, чл. 82, ал. 1, чл. 86, ал. 1 и чл. 25, ал. 6 от закона.

  2. Отговор Антоанета Атанасова

    А след като плащането е извършено на 21.07. мога ли да анулирам първата и да издам фактура с дата 21, с обратно начисляване?

  3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вижте отново разпоредбите на чл. 25, ал. 6 – изискуемостта на данъка е обвързана с датата на възникване на данъчното събитие. Което според информацията, която давате, е настъпило преди регистрацията по закона на фирмата-получател по доставката.

Вашият коментар

Email: