ддс транзитна продажба в ес

Фирмо А от ЕС продава оранжерии на бг фирма Б. Бг фирма Б продава на Бг фирма В. Транспорта е директно от Фирма А до фирма В. Условията на продажба са ex work.

1 коментар

Вашият коментар

Email: