ДДС при учредяване право на строеж

Фактическа обстановка:

Съставен е и е подписан НА за учредяване на право на строеж между лицата:   от една страна физическите И.И., П.С., И.Т.,  в качеството си на собственици на поземлен имот и Е.Т.-руски гражданин, съпруга на И.Т., и

от друга страна Билдинг 1 ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала И.И. и Билдинг 2 ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала И.Т.

Управителите и физическите лица са едни и същи.

         Двете страни си учредяват взаимно, безсрочно и безвъзмездно и си запазват правото на строеж за построяването на самостоятелни обекти в поземления имот, както следва: 1 етаж-магазин, 2 етаж-магазин, 3 етаж-жилище, 4 етаж-жилище.

         И.И., П.С., И.Т. в качеството си на собственици на поземлен имот и със съгласието на Е.Т., учредяват възмездно и безсрочно:

            1. На Билдинг 1 ЕООД правото на строеж на 1 етаж-магазин.

            2. На Билдинг 2 ЕООД правото на строеж на 2 етаж-магазин.

            Данъчната оценка на правото на строеж на 1 етаж е 22000 лева, а на 2 етаж –

27000 лева.

            Правото на строеж на 3 етаж-жилище и 4 етаж-жилище се учредява и прехвърля на Билдинг 1 ЕООД и Билдинг 2 ЕООД, срещу задължението на търговските дружества да ги построят изцяло за своя сметка, в степен на завършеност съгласно одобрения архитектурен проект и при условия, съгласно подписания предварителен договор.

            Данъчната оценка на правото на строеж на 3-ти и 4-ти етажи е общо 45000,00 лева.

            Към момента на подписването на НА за учредяване правото на строеж има издадено разрешително за строеж.

            Дружествата не са регистрирани по ДДС.

Въпросите са следните:

1.      Следва ли с издаването на НА и при наличие на разрешително за строеж

дружествата да издадът веднага фактури на физическите лица за учредяване на правото на строеж?

2.      Тъй като данъчната оценка на правото на строеж на цялата сграда /1,2,3 и 4

етажи/ е 94000 лева и дружествата няма да направят оборот 50000,00 лева, могат ли да се регистрират по желание по ЗДДС? Могат ли да се регистрират по желание без да издават фактурите свързани с учредяването на правото на строеж?  

         3. Включеното в основата ДДС, ако следва да се издават фактурите ще подлежи ли на внасяне на даден етап от реализирането на строителството и кога?

        

4. Дружествата Билдинг 1 ЕООД и Билдинг 2 ЕООД  ще наемат външна строителна организация, която реално да извърши строителните дейности и ще фактурира същите на дружествата. Ще могат ли дружествата да ползват реално възстановяване на ДДС на база издадените фактури от строителната организация, при положение че нямат друга дейност освен учредяване правото на строеж?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид изложената фактическа обстановка – използвайте формата за контакти за уговаряне на условия и цени за консултация.

Вашият коментар

Email: