Възстановяване на ДДС

Здравейте,

Искам да попитам как да си възстановя ДДС в следния случай:

м 11/2013 – ДДС за възстановяване – 524,99

м 12/2013 – ДДС за възстановяване – 37.21

м 01/2014 – ДДС за внасяне – 239,95, който е приспаднат изцяло и остатък за възстановяване – 322.25лв.

м 02/2014 – ДДС за възстановяване – 77,26

Въпросът ми е дали мога сега да си искам изцяло възстановяване на ДДС със справка-декларация за м. 02/2014 /като обща сума от м. 11 до м. 02 – 399,51лв./ или трябва нова процедура да започна.

Дейността не се отнася за селското стопнаство и не съм ЗП.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Започналата през м. ноември процедура е приключила и няма как данъкът за възстановяване да бъда прибавен към този от м. февруари. При декларирането на ДДС за възстановяване за м. февруари започва да тече нова процедура.

Вашият коментар

Email: