чл.79 ал.3 във връзка с ал.6

Във връзка с формулата – ал.6 т.2. за всички останали стоки и услуги.
Моля за консултация на следният случай.
Автомобил, който е закупен на 28,07,2008г и е ползван данъчен кредит при покупката на стойност 12000 лв с ДДС , катастрофира по вина на шофьора на 07,08,2009 ги ще бъде бракуван. По формулата имаме да изчислим дължимото ДДС при брак на автомобила, но не мога да разбера броат на годините в този случай 1 година ли е или са 2 години, за да изчисля правилно дължимото ДДС

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелствата по ал. 1 или 3, включително годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 5-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит включително.

    Във Вашия случай годината на упражняване на данъчен кредит е 2008-ма. 5-годишният срок изтича през 2012 г., а бракуването извършвате 2009 г. Т.е. БГ за формулата за корекция са 4.

  2. Отговор Милена Димитрова

    т.е ако правилно съм разбрала- в нашият случай имаме ползвано ДДС – 2000лв. изчислено по формулата сега дължим 1600лв. Моля за отговора Ви.

Вашият коментар

Email: