ДДС на такси за наземно обслужване на самолети

Здравейте

Българска фирма има лиценз за наземно обслужване на самолети.

Издаваме фактури за:наземни услуги,разрешение за кацане и административни такси на чужди авиокомпании.

Следва ли да начисляваме ДДС и ако не на какво основание 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че получателите на услугите не са лица, установени на територията на страната, мястото на изпълнение на доставката е извън територията на страната съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона. Поради тази причина на основание чл. 86, ал. 3 от закона не би следвало да се начислява данък. Вижте и разпоредбите на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на закона.

Вашият коментар

Email: