Префактурирана ел. енергия

Здравейте. Въпросът ми е дружество регистрирано по ЗДДС ползва помещение под наем, собственост на друго ЮЛ също регистрирано по ЗДДС. Наемодателя издава фактура със основание на доставката \“Префактурирана ел. енергия\“. Фактурата е със всички атрибути по ЗС и ЗДДС, като ДДС е начислен на отделен ред. Имаме ли право на данъчен кредит по тази фактура?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте. Не сте уточнили дейността на въпросното дружество. Ако е изпълнено условието на чл. 69 от Закона – т.е. ел.енергията е свързана с извършваните от Вас облагаеми доставки – имате право на данъчен кредит.
  Или Ви притеснява това, че е издадена фактура вместо дебитно известие?

 2. Отговор Елби

  Не ме притеснява документа, а момента на префактурането. Има ли изобщо право. И да ел. енергията е свързана пряко с основната дейност.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Въпросното префактуриране не е в нарушение на Закона за енергетиката.
  Ако все пак имате притеснения – другият вариант е с прехвърляне на партидите за ел. енергия на наетото помещение.

Вашият коментар

Email: