Документиране доставка на услуга, извършена на ДЗЛ в ЕС

Здравейте!

Моля, за Вашият отговор на следното:

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, сключва договор с  дружество в ЕС, също регистрирано по ЗДДС /спортен клуб/, предмет на който е  продажба на  \“правото на ползване на имиджа на състезател…..\“ 

Заплащането, съгласно договора, се извършва от Спортният клуб  от ЕС,  в два превода….

За първия превод , продавачът /българското дружество/ е издало инвойс, но плащане не е извършено, поради намерение  на  Спортния клуб от ЕС, да откаже сделката….

Задължено ли е в този случай, българското юридическо лице да издаде и българска фактура, която да включи в дневника по ДДС, след като е издало инвойс, но плащане не е извършено, поради отказ на  сделката ?

С уважение,

Лилия Иванова

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Споменавате само намерение за отказ от сделката.
    От значение в случая би следвало да е не наличието на плащане, а датата на възникване на данъчното събитие – вижте за справка чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 113, ал. 1 от закона. Относно датата на възникване на данъчното събитие вижте разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от правилника за прилагане, както и посочените в тази алинея препратки към закона.
    Ако в последствие договорът бъде разтрогнат би следвало да са приложими разпоредбите на чл. 115 от закона.

Вашият коментар

Email: