Наем от фирма в ЕС

Здравейте, имам следното питане: фирмата ни ползва под наем преместваем обект – тип фургон под наем. Обекта се намира на територията на РБългария. Собственика на преместваемия обект е фирма от Германия. Фирмата доставчик има някакъв адрес в България, но е само офис. На фактурата е изписан немски ДДС номер. Ф-та е с начислен ДДС 20%. Моля за идеи как да осчетоводим тази ф-ра.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид информацията, която давате не би следвало немската фирма да Ви начислява данък в случая.
    Що се отнася до самата фактура – не би следвало да я отразявате в дневник покупки, в случай, че това е въпросът Ви.

Вашият коментар

Email: