Начислява ли се ДДС с протокол?

Начислява ли се ДДС с протокол за стоки закупени от ЕС/Великобритания/ от фирма/ООД/ нерегистрирана по ДДС? Става въпрос за рекламни материали. Има ли значение дали фирмата доставчик е регистрирана по ДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като получателят на стоките е нерегистрирано по Закона лице – нямате подобни задължения. В чл. 91 от Закона са изброени случаите, в които нерегистрирани по Закона данъчнозадължени лица имат задължение за внасяне на данък.
    От въпроса Ви не става особено ясно коя от страните е регистрирана по ДДС в съответната държава, и коя не.

Вашият коментар

Email: