Префактуриране на разходи

Здравейте,

Въпросът е следния:

Дружество регистрирано по ДДС ще направи разходи по учредяване на ипотека върху собствени сгради в полза на свързано дружество също регистрирано по ДДС. Тъй като ипотеката ще бъде в полза на това свързано дружество, то и разходите по учредяването й ще бъдат за негова сметка. Въпросът е при префактуриране на тези разходи дължи ли се ДДС? Възможно ли е да не се документира с фактура, а тези разходи да се отразят на разчет, който да се закрие с плащане от страна на свързаното дружество?

Благодаря Ви!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Необходима е допълнителна информация относно въпросния случай. Вижте като за начало чл. 46 от закона.

Вашият коментар

Email: