ВОД и ДДС

Здравейте. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, предоставя услуги на англ.фирма, която също е регистрирана по ДДС. От това, което знам, е че от бълг.страна ДДС не се начислява, във фактурата се вписва основанието за неначисляване на данъка, както и че бълг.фирма няма право на данъчен кредит. Хактурите се вкл. в Дневник продажби и VIES-декларацията. Права ли съм? Нещо,ако пропускам, моля, допълнете ме. Това, което не ми е ясно е…какво се случва при другата, англ.страна, от сделката?! Те самоначисляват ли си данък, не си ли и т.н.?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    От значение за облагането в случая е мястото на изпълнение на доставката – вижте в тази връзка чл. 21-24, а също и чл. 86, ал. 3 от закона. Относно правото за приспадане на данъчен кредит вижте чл. 69, като обърнете внимание на ал. 2, т. 1.
    Относно самооблагането от страна на английската фирма – в тяхното законодателство съществуват разпоредби, аналогични на чл. 82 от нашия закон.

Вашият коментар

Email: