ДДС

Здравейте, фирма регистрирана по ддс в България дилър стоки втора употреба внася с ВОП лек автомобил 4+1 места от Германия. Пуснат е протокол по чл 117 и е начислено ддс в дневник покупки и дневник продажба. В последствие автомобила е заведен не като стока а като ДМА. Същия предстои продажба в фактурата се начислява ддс. Може ли в периода в който е бил в фирмата и има гориво за извършване на дейността на фирмата да се начисли амортизация при условие че сме ползвали ддс в дневник покупки и дневник продажби при закупуването.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вижте глава десета от Закона за корпоративното подоходно облагане относно въпроса Ви за начисляването на амортизация на въпросния автомобил.
    Друг въпрос е доколко в случая е правомерно упражнено правото на данъчен кредит. В тази връзка вижте чл. 147, ал. 1 от закона, а също така и чл. 70, ал. 1 и 2.

Вашият коментар

Email: