ДДС за възстановяване

Имам покупка по чл131-декларирам я в дневника и искам ускорена процедура по възстановяванел В коя клетка се посочва/80/81/82 и прилагам ли приложение №6 ако не отчитам тримесечния период а искам бързо възстановяване

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че са налице условията на чл. 92, ал. 3, данъкът за възстановяване би следвало да бъде посочен в клетка 81 от справка-декларацията, и не би следвало да бъде подавано приложение №6. Вижте чл. 68, ал. 4 от правилника за прилагане в кои случаи се подава въпросното приложение.

Вашият коментар

Email: