ддс

еоод, което извършва услуки по договор за застраховки ,трябва ли при издаването на фактурите да начислява ддс.
еоод извършва и други дейности не само застрахователни услуги,

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Съгл. чл. 47 от Закона извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането са освободени доставки, в случай, че доставчикът на услугата е застраховател, презастраховател, застрахователен брокери или застрахователен агент по смисъла на Кодекса за застраховането.

Вашият коментар

Email: