задължителна регистрация по ЗДДС

Българско дружество извършва транспортни услуги с място на изпълнение на територията на ЕС. Регистрирано е на осн.чл.97а, ал.2 от ЗДДС. Към настоящия момент е достигнал 50 000лв. оборот за извършени транспортни услуги в ЕС. Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС по чл.96, ако не, кое ще е основанието да не подаваме документи за задължителна регистрация по ЗДДС?

Предварително благодарим! 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид информацишта, която давате, не би следвало да подлежите на задължителна регистрация по закона. В оборота за задължителна регистрация влизат облагаемите доставки с място на изпълнение на територията на страната. Вижте за справка чл. 12 от закона, във връзка с разпоредбите на чл. 96, ал. 2, т. 1. Вижте също така и разпоредбите на чл. 96, ал. 3 от закона.

Вашият коментар

Email: