Префактуреране на международен транспорт

Здравейте,

Българска фирма, регистрирана по ДДС, продава стоки на руска фирма. Съгласно условията на договора, българската фирма организира транспорта от България до Русия като го възлага на лицензирана българска транспортна фирма. Впоследствие транспортните разходи се префактурират с отделна фактура на руската фирма. 

За извършената услуга българската фирма получава от транспортната фирма фактура със ставка 0% ДДС, тъй като дестинацията е България-трета страна. В ЧМР-то те са вписани като превозвач.

Въпросът ми е при условие, че българката фирма не отговаря на условията, посочени в чл.23 от ППЗДДС, фактурата към руската фирма с каква ставка на данъка и на какво основание трябва да бъде издадена.

Благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Би следвало стойността на транспортната услуга да бъде включена към стойността на стоките (вижте за справка чл. 26, ал. 3 от закона), което може да бъде направено с издаването на дебитно известие.
    В случай, че фактурирате транспорта отделно, то мястото на изпълнение на услугата, определено по реда на чл. 21, ал. 2 от закона е извън територията на страната, поради което не следва да се начислява данък на основание чл. 86, ал. 3.

Вашият коментар

Email: