ВОП и Протокол по чл. 117

Бълг. фирма купува стоки от Италия. Превежда аванс 30%, за който на 26.02. е издадена фактура от доставчика. На 26.03. превежда останалата сума, за което пак доставчикът издава фактура. На 4.04. стоката е натоварена. Транспортът се извършва от българска фирма и е за сметка на получателя – бълг. фирма. С каква дата трябва да бъде издаден протокол?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Издаването на протокол в случая е свързано с момента на настъпване на изискуемостта на данъка – вижте за справка чл. 117, ал. 3. Възникването на изискуемостта на данъка се определя съгласно разпоредбите на чл. 63, ал. 3 и 4 от закона, и е пряко обвързано с възникването на данъчно събитие (в общия случай – датата на прехвърляне на собствеността).

Вашият коментар

Email: