ДДС при префактуриране на ел.енергия и вода

Получавам ф-ри за префактуриране на ел.енергия и вода, без начислен ДДС на основание чл.26 ал.5 т.4. Правилно ли е издадена ф-рата от данъчно регистрирано лице?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Посочената разпоредба се отнася за случаите, в които са платени суми от Ваше име, и за Ваша сметка. А предвид информацията, която давате това очевидно не е така.

Вашият коментар

Email: