покупка на мотор

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС закупува мотор от физическо лице в Италия. Придобиването поражда ли задължения за фирмата по ДДС.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не би следвало за фирмата купувач да възникват задължения по закона, в случай, че не е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13.

Вашият коментар

Email: