Протокол за ВОП при получена фактура с приспаднати аванси

Здравейте, във връзка с осъществен ВОП българско  дружество получава фактура за ВОП с приспаднати аванси. Коя сума  е данъчната основа в протокола за ВОП: стойността на осъществения ВОП или стойността след приспадане на платените аванси?

1 коментар

Вашият коментар

Email: