ддс

Здравейте,

за м.01.2013 имам ддс за възстановяване, като фирмата ми е регистрирана на 31.07.2012г. по ЗДДС и оттогава до 31.12.2012г. съм подавала нулеви декларации. Моля да ми отговорите по коя точка на чл.92 да го посоча в декларацията за да си го получа ефективно без прихващане за следващи периоди.

Сърдечно благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Ако не са налице условията на чл. 92, ал. 3 от закона е приложима разпоредбата на чл. 92, ал. 1 и данъкът би бил възстановен след изтичането на следващите два данъчни периода.

Вашият коментар

Email: