внос -износ

Здравеите,въпроса ми е следния;Какво точно представлява \“обратна такса\“т.е защо например когато се прави износ от България за Румъния стоките се изнасят без ддс и кои и кога плаща това ддс?Благодаря ви

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    аналогичен е случаят с внос/износ – износителят прилага нулева ставка, а вносителят заплаща ДДС на митница в държавата на вноса. Образно казано разликата при търговията със стоки между регистрирани по ДДС лица в рамките на Общността е тази, че придобиващият има задължението сам да си начисли данък с протокол. Прегледайте закона в частта му за вътрешнообщностните доставки и придобивания.

Вашият коментар

Email: