ДК за нает лек автомобил

Здравейте, имам следния въпрос:

Съгласно измененията в чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от 01.01.2013 г. вече ще e налице право на данъчен кредит за наем на леки автомобили и мотоциклети, както и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на наетите мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали. Както и досега няма да е налице право на данъчен кредит за придобити или внесени мотоциклети или леки автомобили и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията им.
Означава ли това , че фирма, която се занимава със софтуерни услуги може да  сключи договор за наем на лек автомобил с физическо лице и да плзва ДК за гориво, ремонт и всички консумативи за поддръжка на лекия автомобил?

Благодария за отговора предварително!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вижте самите разпоредби, които посочвате. След изменението на закона, в сила от 01.01.2013 г. наетите леки автомобили не попадат в това ограничение.

Вашият коментар

Email: