Пропусната фактура за продажба

Пропусната е фактура от м.ноември 2012г. да бъде включена в дневника за продажби.Плащането е по банков път.Може ли да се включи в дневника за м.януари 2013г. с датата на издаване на фактурата и така да се яви като фактура от минал месец?

1 коментар

Вашият коментар

Email: