Изтекъл договор за наем

След като договор за наем е прекратен, но помещението не е освободено, как би следвало да се фактурира:

-само обезщетение без ДДС

-само наем с ДДС

-наем+обезщетение (наем с ДДС, обезщетение – без ДДС)

Обезщетението в този случай е договорено по вече изтеклия договор. Не е възможно автоматично подновяване на договора в този конкретен случай.

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Би следвало самото обезщетение да е извън обхвата на закона.
    Що се отнася до останалите Ви въпроси – вижте за справка чл. 236, ал. 1 и 2 от закона за задълженията и договорите.

Вашият коментар

Email: