преводаческа услуга

Здравейте,

трябва да издам фактура за преводачески услуги на фирма, установена извън Европейския съюз. Какво е основанието за неначисляване на ДДС и следва ли да си включи във VIES декларацията за съответния месец?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вижте за справка чл. 86, ал. 3 във връзка с чл. 21, ал. 2 от закона по отношение на основанието за неначисляване.
    По отношение на декларирането на тази доставка във VIES декларацията – не би следвало (вижте за справка чл. 125, ал. 2 от закона, и чл. 117, ал. 1, т. 4 от правилника за прилагане).

Вашият коментар

Email: