ДДС при организиране на образователно мероприятие в Германия

Здравейте!

Фирмата ни се занимава с разработка на софтуер и консултации в тази област и има регистрация по ЗДДС в България. Организираме семинар с образователен характер в Германия предназначен за немскоговорящи разработчици (главно от Германия, Австрия, Швейцария). Участници са както физически лица и фирми със седалище извън ЕО, така и фирми регистрирани по ЗДДС в страна членка на ЕО (Германия или Австрия), а също и лица, които нямат регистрация по ЗДДС. Как следва да се начисли ДДС или ако не се начисли на основание на кой член при всеки от трите случая:

1. Получател физическо или юридичеко лице със седалище извън ЕО

2. Получател юридическо лице със седалище в страна членка на ЕО, регистрирано за целите на ДДС

3. Получател физическо лице, или юридическо лице със седалище в страна членка на ЕО, нерегистрирано за целите на ДДС

 

Благодаря предварително,

Йорданова

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Предвид информацията, която давате – услугата по осигуряване на достъп би била извън територията на страната – чл. 21, ал. 4, т. 3 или 4 от закона, в зависимост от това, дали получателите на услугата са данъчно задължени или данъчно незадължени за целите на облагане с ДДС лица. Поради тази причина и на основание чл. 86, ал. 3 данък тук не следва да се начислява.
    Проверете какви задължения биха възникнали в случая според германското законодателство.

Вашият коментар

Email: