протокол чл.117 ЗДДС

В протокола по чл.117 / регистриран  по чл.97а ал.1 ЗДДС лице, получател на услуга от Англия, самоначислява ДДС/ посочва като основание за начисляването на ДДС чл.82,ал.2 т3 от ЗДДС.Правилно ли е?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    При условие, че са налице условията на чл. 82, ал. 2 от закона (услугата е с място на изпълнение на територията на страната, облагаема е, и доставчикът не е установен на територията на страната) – да, правилно сте се ориентирали.

Вашият коментар

Email: